White Tie & Tiara Ball

White Tie & Tiara Ball

EJAF 2010 White Tie & Tiara Ball

The Elton John AIDS Foundation will hold the annual White Tie & Tiara Ball this month.

Read more...

Tags: David Beckham, Elton John Aids Foundation, Sir Elton John, White Tie Tiara Ball

Comments: comments to this post

Permalink: White Tie & Tiara Ball